hzbn.net
当前位置:首页>>关于解不等式:(4^2x)-2^(2x+2)+3<0的资料>>

解不等式:(4^2x)-2^(2x+2)+3<0

设 f(x) = 4 lnx - (x^2+2x-3) / x = 4 lnx - x - 2 + 3/x f '(x) = 4 /x -1 -3 /x² = -(x-1)(x-3) / x² 当0

因为x^2-2x+4=(x-1)^2+3≥3>0 所以解集为一切实数

判别式=a²-16 (1) 若a²-160,a4 不等式2x²+ax+2>0 解得x(-a+根号(a²-16))/4 不等式的解集是{x|x(-a+根号(a²-16))/4}

y=2x(2-x)≤(x+2-x)²/2=2

x^4-5x²+6>0 (x²-3)(x²-2)>0 x²>3或 x²3或x

-2x^2+x-50 2(x-1/4)^2+39/8>0 所以解集为一切实数

解:如图,(1)当x=-3时,y=0,所以方程2x+6=0的解为x=-3;(2)当x>-1时,y>4,所以不等式2x+6>4的解集为x>-1;(3)当-4≤x≤-2时,-2≤y≤2.

(3x-4)(2x+1)/(x-1)^2

1 - x^2 3/2时,2x - 2 > 1, f(2x-2)= 3 < f(1-x^2) = x^4 + 3, 0 < x^4, x > 3/2. x

fx=|x-3|+|2x-4|-6 f(x)=3-x+4-2x-6=-3x+1 x≤2 ① f(x)=3-x+2x-4-6=x-7 2≤x≤3 ② f(x)=x-3+2x-4-6=3x-13 x≥3 ③ ① f(x)>0 x0 无解 ③ f(x)>0 x>13/3 (2) fx=|x-3|+|2x-4|-a f(x)=3-x+4-2x-a=-3x+7-a x≤2 ① f(x)=3-x+2x-4-a=x-1-a 2≤x≤3 ② f(x)=x-3+2...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hzbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com