hzbn.net
当前位置:首页>>关于形容声音丰富多彩的成语的资料>>

形容声音丰富多彩的成语

娓娓动听wěiwěidòngtīng [释义] 形容善于讲话;使人喜欢听。娓娓:说话连续不倦的样子。 [语出] 清·黄云鸿《福惠全书·刑名部》:“若言入耳;娓娓可听。” [辨形] 娓;不能写作“委”。 [近义] 绘声绘色 娓娓而谈 [反义] 一言不语 [用法] 用作褒义。...

娓娓动听wěiwěidòngtīng [释义] 形容善于讲话;使人喜欢听。娓娓:说话连续不倦的样子。 [语出] 清·黄云鸿《福惠全书·刑名部》:“若言入耳;娓娓可听。” [辨形] 娓;不能写作“委”。 [近义] 绘声绘色 娓娓而谈 [反义] 一言不语 [用法] 用作褒义。...

婉转悠扬 【读音】:wǎn zhuǎn yōu yáng 【解释】:婉转:声调温和曲折;悠扬:声音漫长而和谐。委婉曲折,也指声音悠扬动听。

娓娓动听wěiwěidòngtīng [释义] 形容善于讲话;使人喜欢听。娓娓:说话连续不倦的样子。 [语出] 清·黄云鸿《福惠全书·刑名部》:“若言入耳;娓娓可听。” [辨形] 娓;不能写作“委”。 [近义] 绘声绘色 娓娓而谈 [反义] 一言不语 [用法] 用作褒义。...

绕梁之音 形容歌声美妙动听,长久留在人们耳中。参见“余音绕梁”。 余音绕梁 形容歌声优美,给人留下难忘的印象。 余音绕梁,三日不绝 余音:音乐的余味;绝:断。形容歌声高亢、优美悦耳,余味无穷 燕语莺声 莺:黄鹂。燕子的话语,黄鹂的歌声。...

娓娓动听wěiwěidòngtīng [释义] 形容善于讲话;使人喜欢听。娓娓:说话连续不倦的样子。 [语出] 清·黄云鸿《福惠全书·刑名部》:“若言入耳;娓娓可听。” [辨形] 娓;不能写作“委”。 [近义] 绘声绘色 娓娓而谈 [反义] 一言不语 [用法] 用作褒义。...

形容声音很好听的四字成语: 1、绕梁三日 ráo liáng sān rì 解释:环绕屋梁旋转三天。形容美妙动听的声音。 出处: 战国·郑·列御寇《列子·汤问》:“昔韩娥东之齐,匮粮,过雍门,鬻歌假食,既去而余音绕梁俪,三日不绝,左右以其人弗去。” 例子...

靡靡之音 余音绕梁 珠圆玉润 字正腔圆 抑扬顿挫 惊天动地 雷霆万钧 轩然大波 燕语莺声 娓娓动听 玉石之声 细弱游丝 如雷贯耳 声如洪钟  哀声叹气 唉声叹气 嗳声叹气 鼻息如雷 不断如带  大音希声 咄咄逼人 咄咄怪事 咄嗟叱咤 扼腕叹息...

震耳欲聋、如雷贯耳、响彻云霄、惊天动地、振聋发聩、锣鼓喧天、声如洪钟、人声鼎沸、穿云裂石、雷霆万钧。 1.震耳欲聋 zhèn ěr yù lóng 释义:形容声音很大,耳朵都快震聋了。 出处:沙投呼嚎》:“每座茶馆里都人声鼎沸,而超越这个,则是茶堂...

【震撼寰宇】:zhèn hàn huán yǔ,震撼:震动;寰宇:全球。指震撼了整个世界。作谓语、定语、状语;形容声势极大。 【震撼人心】:撼:摇动。指某件事对人内心震动很大。作宾语、定语;指触动人心。 【撼天动地】:撼:摇动。震动了天地。形容...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hzbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com